Huisregels

Toegang tot Muscletotaal Gym

 • De minimale leeftijd voor toegang tot Muscletotaal Gym is 15 jaar. Onder deze leeftijd dient er ten alle tijden een begeleider aanwezig te zijn.
 • Middels een persoonlijke code (vingerscan) word je toegelaten tot Muscletotaal Gym, je hebt dus geen pasje.
 • Bij betalingsachterstand wordt de toegang tot Muscletotaal Gym geweigerd. Zodra de achterstand is betaald, kan je weer naar binnen.
 • Roken/consumpties
 • Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen Muscletotaal Gym.
 • In de trainingszalen mag uitsluitend een bidon, gevuld met water of sportdrank worden gebruikt.

Spierversterkende/stimulerende middelen

 • Het gebruik van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Wanneer dit wel wordt gedaan is dit op eigen risico van het lid en is Muscletotaal Gym in geen enkel opzicht aansprakelijk.
 • De handel in spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan.

Handdoek

 • Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht!

Sportkleding/Schoeisel

 • Het dragen van voor de betreffende sport voorgeschreven kleding is verplicht.
 • Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
 • In de trainingsruimte dient men binnenschoenen en schone, correcte sportkleding te dragen, het dragen van kleding met aanstootgevende tekst is niet toegestaan.
 • Men volgt altijd de kledingaanwijzingen van de instructeurs op.

Mobiele telefoon

 • Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in trainingsruimten. Deze kunt u gebruiken aan de bar, de zitplaatsen of de kleedkamer.
 • Walkmans en MP3-spelers zijn toegestaan.

Parkeren

 • Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende bedrijven.
 • Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden.
 • Fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling.

Fitnessruimte

 • Na gebruik van een apparaat reinigen met je handdoek of met daarvoor bestemd papier.
 • Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik rustig terugleggen.
 • Men dient de andere gasten met respect te behandelen en niet lastig te vallen.
 • Reinig na afloop altijd de vloer en/of de cardioapparatuur grondig met je handdoek of daarvoor bestemd papier.

Schade/diefstal

 • Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris of het gebouw van Muscletotaal Gym, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
 • Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.
 • Muscletotaal is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal in en om het fitnesscentrum.

Kleedkamers

 • Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten.
 • De kleedkamers dienen na gebruik altijd net achtergelaten te worden.

Algemeen

 • Met uw bezoek stemt u ermee in dat er beeldopnamen worden gemaakt. Deze opnamen kunnen aan derden worden getoond.
 • Muscletotaal Gym behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen.
 • Muscletotaal Gym is de thuishaven van de Flex Challenge en werkt uiteraard nauw samen met Muscletotaal Shop. Leden mogen op onze facebookpagina’s of binnen de muren van Muscletotaal dan ook geen reclame maken of werven voor andere begeleidingsprojecten en/of “teams” of voor andere supplement shops/webshops.